MED-IN Alfa, spol. s r. o.
Brančská 9,  851 05 Bratislava
tel.: +421(2)6383 0301
Udržiavame tieto stránky pre účely štúdijné, vzdelávacie a pre zvýšenie právneho vedomia ich návštevníkov.